Disclaimer

123luisterboek.nl is een initiatief en geregistreerd handelsmerk van Luisterrijk Webwinkels BV. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever van 123luisterboek.nl is het niet toegestaan, creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via 123luisterboek.nl op enigerlei wijze te verspreiden. 

123luisterboek.nl besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Luisterrijk Webwinkels BV alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Blijf via Facebook op de hoogte van alle acties en kortingen.

Powered By EXEIdeas