De Traveliers - Fûgelfrij yn de canyon - Jan Schotanus

Yn dit diel fan de Traveliersrige giet de famylje nei Amearika. Wat is der allegearre oan de hân by de Grand Canyon? Friestalig. Leeftijd: 10+ Spreker(s): Jan Schotanus

€ 5,50 Incl. btw
Koop als download - €5,50


Luisterfragment


Der klinkt in lûde knal.
'Hat dy fint in pistoal?' Jelle wurdt bleek om 'e holle. 'Ik wol hjirwei!'
'Nee, stil!'
In doar slacht ticht.
Hidde en Jelle meitsje har sa lyts mooglik. Se hearre de man praten. Se kinne it net ferstean, mar syn stim klinkt lilk. Hy rint hinne en wer.
'Tsjin wa praat er? Is der nóch ien?' systeret Hidde. Of bellet er?'
Se hâlde de siken yn en ha de earen op skerp.

Yn dit diel fan de Traveliersrige giet de famylje nei Amearika. Wat is der allegearre oan de hân by de Grand Canyon?
Uitgegeven door: Audiofrysk
Oorspronkelijke uitgever: Afûk
Spreker(s): Jan Schotanus

Geen reviews gevondenSpeelduur: 2 uur 29 min

Grootte: 106 MB

ISBN: 9789461493873

Tags

Afûk (27)
Audiofrysk (84)
fries (113)
leeftijd 9-12 (316)
reizen (97)
voorgedragen door de auteur (1175)

Reviews

Geen reviews gevonden