Spikergek - Anny de Jong

Mette is gek op kompjûters. Se komt yn de kunde mei in firus dat samar fan de digitale de echte wrâld ynglidet. Friestalig. Leeftijd: 9-12 Spreker(s): Anny de Jong

€ 5,00 Incl. btw
Koop als download - €5,00


Luisterfragment


Mette is gek op kompjûters. Op in stuit krijt se in koade en kin se geheime berjochten oer kompjûterfirussen lêze. Se komt yn de kunde mei in firus dat samar fan de digitale de echte wrâld ynglidet. En dan wurdt it spannend.

Spikergek ferskynde yn 2002 by Bornmeer.
Spikergek wurdt foarlêzen troch Anny de Jong. Foar reaksjes kin maild wurde mei annydejong@hetnet.nl

Inhoud
Gean der mar foar sitten
In âlde bekende
Strieltsjes swit en kola
Ryp foar de psychiater
Grien slym
In kâlde oangelegenheid
Sa dea as in ôfknapte tûke nei
Spikers mei koppen
Poatelje
Alles op in rychje
In gefaarlik famke
Aaien mei tsiis en spekjes
In saaie sofdei
Myn fytske werom
In grien spegelbyld
Flitsende ideeën
Oan de ankels ta
Neat mear te laitsjen
Griene slankjes yn reade glibb
Uitgegeven door: Audiofrysk
Oorspronkelijke uitgever: Bornmeer
Spreker(s): Anny de Jong

Geen reviews gevondenSpeelduur: 2 uur 30 min

Grootte: 141 MB

ISBN: 9789461494177

Tags

Audiofrysk (84)
Bornmeer (11)
fries (113)
leeftijd 9-12 (310)

Reviews

Geen reviews gevonden